VIKTIGT: Ändring av stöd och drift av larmsystemen EM8615 och EM8617

  • Uppdaterad

I dag ökar den tekniska utvecklingen och kraven snabbt. Detta gäller även plattformarna för larmsystemen EM8615 och EM8617. Dessa plattformar uppfyller inte längre kraven och det är tyvärr inte möjligt att uppgradera dem. Därför var vi tvungna att besluta att avsluta stödet för dessa plattformar.
Från och med den 1 april 2022 kommer de servrar som kommunicerar med EM8615 och EM8617 att stängas av stegvis. Det kan hända att om du har flera larmsystem kan det hända att ett larmsystem fortfarande är fullt fungerande medan det andra larmsystemet har begränsad funktionalitet. Att stänga av servrarna kommer att påverka funktionen hos larmsystemen. Från och med den tidpunkten kommer push-meddelanden inte längre att skickas. Dessutom kommer andra begränsningar att gälla för varje system.


EM8615
Larmsystemet kan användas via fjärrkontrollen eller SMS-kommandon. EM8615 kommer inte att fungera via appen. Det är fortfarande möjligt att lägga till tillbehör via basstationen. Drift via telefon kommer endast att vara möjlig via SMS-kommandon. Larmmeddelanden (push-meddelanden) på telefonen kommer inte längre att fungera.


EM8617
Det är fortfarande möjligt att sköta och använda larmet. Detta är inte möjligt med OV2-appen, utan endast via fjärrkontrollen. Nya tillbehör kan inte läggas till eller tas bort. Viktigt: Återställ inte larmet till fabriksinställningarna! Larmnotiser (push-meddelanden) på telefonen kommer inte längre att fungera.

Observera att apparna EM8615 och OV2 Alarm iOS och Android inte längre stöds. Det kommer inte längre att finnas några uppdateringar för apparna och larmsystemen.