EM8650 What is the range of motion detector ?

Ten artykuł nie jest dostępny w twoim języku. Oryginalny język źródłowy jest pokazany poniżej.

The motion detectors have a range of 8 meters. This only applies when the motion sensor is correctly installed.

2 meters from the ground.
Do not point the motion detector at rooms or devices that can change temperature quickly (window, air-conditioning or stove).
Position the motion detector in a vertical position

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Prześlij swoją prośbę