EM8610 Can I turn off the energy saving mode for the PIR?

Ten artykuł nie jest dostępny w twoim języku. Oryginalny język źródłowy jest pokazany poniżej.

No, if the motion sensor is triggered more than 2 times within 3 minutes the device switches automatically to power saving mode. The motion detector will activate again if it does not register motion for a time period of 3 minutes

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Prześlij swoją prośbę