EM8610 How am I able to un-pair the EM8670 from the EM8610 alarm panel?

  • Zaktualizowano
Ten artykuł nie jest dostępny w twoim języku. Oryginalny język źródłowy jest pokazany poniżej.

Press and hold the "learn" button for about 7 seconds, when hearing an confirmation beeb sound, the EM8670 has been unpaired.