EM8610 Do I need a SIM card?

  • Zaktualizowano
Ten artykuł nie jest dostępny w twoim języku. Oryginalny język źródłowy jest pokazany poniżej.

To use all options of the alarm system a SIM card is needed. Without a SIM card you can also use the alarm system locally. To receive alarm messages by SMS or to configure the system remotely, a SIM card is needed!