EM4700 I would like to know my local (computer) IP address. How do I obtain this address?

Ten artykuł nie jest dostępny w twoim języku. Oryginalny język źródłowy jest pokazany poniżej.

To obtain the IP address, follow the steps below.

Steps for Windows XP/2000/Vista/7/8/8.1/10:

1. Click "Start".

2. Click "Run" (Windows 10 skip this step)

3. Enter "cmd".

4. Press the "enter key" or click "OK".

5. Enter "ipconfig".

6. Press the "enter key".

EM4700_Find_local_IP_PC.jpg

7. You will now see the local IP address, in this example the IP address is : 192.168.0.192 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Prześlij swoją prośbę