EM6400 Hoeveel gebruikers kunnen met het zelfde account ingelogd zijn?

  • Bijgewerkt

Er is geen limiet voor het aantal gelijktijdig aangemelde gebruikers.