EM6400 E-Smartlife app, Product menu

  • Bijgewerkt

Tik op de knop in de rechterbovenhoek van de productpagina. Via dit menu kunt je het volgende doen (afhankelijk van het type product)

  • Wijzig de productnaam 
  • Stel apparaat delen in om andere mensen toegang tot dit product te geven, want deze locatieleden moeten worden toegevoegd
  • Maak een productgroep om meerdere vergelijkbare producten tegelijkertijd te bedienen.

 Alleen camera's:

  • Basisfunctie-instelling waar je de statusindicator, het watermerk of de audiomodus kunt wijzigen of het beeld voor de camera aan het plafond kunt omdraaien.
  • Geluidsdetectie kan worden in- / uitgeschakeld en de gevoeligheid kan worden ingesteld
  • Bewegingsdetectie kan worden in- / uitgeschakeld en de gevoeligheid kan worden ingesteld
  • Opslag kan worden bewaakt of geformatteerd