EM6355 Upgraden Firmware

  • Bijgewerkt

Wanneer er een nieuwe firmware beschikbaar is voor de Camera dan kan deze via de web-interface worden ge-update. Download de firmware. Klik op “updaten vanaf lokaal bestand” druk op de knop “bladeren” en geef aan waar de gedownloade firmware is opgeslagen, Klik nu op “Updaten”. Een statusbalk zal de voortgang van de upgrade weergeven.

Wanneer het updaten gelukt is, zal de Camera automatisch herstarten.

Let op ! : Schakel de camera niet uit tijdens de update procedure.

Voor meer informatie over de firmware update zie de handleiding die bij de firmware is bijgevoegd.

>> De actuele firmware vindt u op deze pagina <<