EM6355 Het overzicht van de webpagina, Advanced Settings

 • Bijgewerkt

User accounts

Hier zie je 3 types van gebruikers Admin/User/Guest je kunt de naam van het account veranderen en ook het wachtwoord dat hiervoor gebruikt wordt.

Let op ! : Om toegang te krijgen tot de video in de APP maakt de APP altijd gebruik van de gebruiker Admin. Wijzig de naam Admin niet wanneer je de camera wilt gebruiken in combinatie met de CamLine Pro APP.

Het gebruikersaccount en het gastaccount kunnen alleen de video/ audiostream bekijken en beheren, maar kunnen geen instellingen wijzigen.

De admin-gebruiker wordt ook gebruikt om toegang te krijgen tot de camera met ONVIF en RTSP

Snapshot Scheduling

Hier kunt u een tijdschema instellen of de camera een momentopname op de SD-kaart of FTP-server zal opslaan. U kunt de tijd tussen elke momentopname bepalen. 

Timer record

Hier kun je een schema instellen waarop de camera dient op te nemen naar de SD-kaart (standaard is dit 24/7 opname)

Hoe stel ik mijn camera in om constant of op bepaalde tijden op te nemen.

Je wilt je camera instellen om op bepaalde tijdstippen op te nemen op SD. Om dit in te stellen maak je gebruik van een schema.

Hieronder staan de stappen hoe je deze instellingen kunt aanpassen.

Eerst moeten we het IP adres van de IP camera achterhalen. Wanneer je het IP adres van de camera niet weet, kun je deze achterhalen via de CamLine Pro PC software.

 • Start de CamLine Pro PC software en klik op het + icoon klik vervolgens op “LAN search". De camera is terug te vinden met het Camera ID-nummer zoals vermeldt onderop de camera of ID-kaart. Dubbelklik met de linkermuisknop op de "camera ID" en een webbrowser wordt geopend.
 • In de adresbalk van de browser zie je bijvoorbeeld het IP-adres: https://192.168.8.10:443 vermeld staan. :443 = poortnummer en is van toepassing indien je de meest recente Firmware hebt geïnstalleerd. Krijg je geen inlogscherm te zien nadat de webbrowser is geopend, dan is de camera niet voorzien van de meest recente Firmware en gebruikt de camera standaard poort: 81. Wijzig poort: 443 naar 81 bijv. https://192.168.8.10:81 en druk op “Enter” om het adres opnieuw te activeren.
 • Het inlogscherm verschijnt nu, de standaard gebruikersnaam = admin en het wachtwoord kun je terugvinden op de bijgeleverde ID-kaart (4-cijferige code). Na een reset of Firmware update is het standaardwachtwoord hierna: ipcam
 • Het standaard wachtwoord kun je weer wijzigen, of in de CamLine Pro App of via het IP-adres (zoals hierboven beschreven) bij “Advanced Settings” en vervolgens via “User Accounts”.
 • Na inloggen; klik op "Sign in" (for IE, Firefox etc.).
 • Klik op "Options" (tandwiel).
 • In het linker menu selecteer je "Advanced settings", gevolgd door "Timer record".
 • Zet de optie "Enable recording:" op "Yes".
 • De tijdblokken die groen gemarkeerd zijn geven aan dat op dat tijdstip de camera opname functie is ingeschakeld en dat de camera een opname zal starten. De tijd blokken die gemarkeerd zijn in het wit zijn de tijdsblokken waarbij de opname niet actief is.
 • Verder kun je hier de duur per elke opname instellen en ook welke stream voor de opname gebruikt dient te worden.
 • Druk op "OK" om de instellingen op te slaan.