EM6355 CamLine Pro PC software, Apparaat instellingen

  • Bijgewerkt

Pan/Tilt: Wijzig de instellingen voor de Pan/Tilt functie

 EM63XX_PC_CamLine_Pro_Pan_Tilt.png

Belangrijk ! : Wil je instellingen van de camera bekijken of wijzigen druk dan per instellingen menu altijd eerst op “Get settings” alleen dan haalt de software de actuele instellingen op van de camera.

Network: Deze functie geeft de mogelijkheid om de netwerkinstellingen handmatig in te stellen.

 EM63XX_PC_CamLine_Pro_network.png

Belangrijk ! : Wil je instellingen van de camera bekijken of wijzigen druk dan per instellingen menu altijd eerst op “Get settings” alleen dan haalt de software de actuele instellingen op van de camera.

SD-card: SD-kaartinstellingen wijzigen. Stel hier de opnames in voor de SD-kaart. Opnames op de SD-kaart bekijken en ook kun je de SD-kaart formatteren.

 EM63XX_PC_CamLine_Pro_sd_card.png

Belangrijk ! : Wil je instellingen van de camera bekijken of wijzigen druk dan per instellingen menu altijd eerst op “Get settings” alleen dan haalt de software de actuele instellingen op van de camera.

De volgende opname instellingen zijn mogelijk:

Alarm recording: Neemt op bij registratie van beweging.

Full time recording: Neemt continue op.

No recording: Neemt niet op.

Format SD: De SD-kaart wordt geformatteerd (alle data en opnames op de kaart worden gewist).

Hoeveel opslagruimte is er nodig om 24 uur lang continu op de SD-kaart op te nemen?

Hieronder vind je een overzicht van het gemiddelde gebruik van data per resolutie wanneer je opneemt naar SD kaart.

EM63XX_PC_CamLine_Pro_sd_card_gebruik_data_per_tijd.png*Dit is een gemiddelde van gebruikte opslag capaciteit bij continue opname, de waarden worden  beïnvloed door de hoeveelheid: beweging, hoeveelheid kleuren en het verschil tussen dag/nacht.

Let op ! : De hoeveelheid data is gebaseerd op een thuis omgeving bij dag opname. Wanneer de camera in nacht modus staat zal de hoeveelheid gebruikte data op dat moment lager zijn, ook de hoeveelheid beweging en kleur heeft invloed op de hoeveelheid data. Zorg er altijd voor dat je meer opslag ruimte reserveert. 

Voorbeeld @1280x720 25FPS en je wenst om opnames van 24 uur te bewaren op een micro SD kaart. Wij adviseren dan om een kaart van 16GB te gebruiken. 

Het wijzigen van de resolutie voor de videostream heeft ook invloed op de bandbreedte die wordt gebruikt op uw netwerk/ internetverbinding.

EM63XX_resolutie_bandbreedte_NL.png