EM8610 Heeft het dempen van het geluid en het instellen van de vertragingstijd, invloed op de instellingen voor de EM8676?

  • Bijgewerkt

Het dempen van het geluid voor het alarmsysteem heeft inderdaad invloed op de EM8676, het geluid van de sirene zal niet hoorbaar zijn, de LED’s zullen wel flitsen. 

Het instellen van de vertragingstijd d.m.v. de app (laten we zeggen 30 sec.) en door het 3 maal indrukken van de "verbindingsknop" (30 sec. vertragingstijd) op de EM8676, zal niet resulteren in een vertragingstijd van 60 sec.

De vertragingstijd zal 30 seconden bedragen.