TÄRKEÄÄ: Muutos EM8615- ja EM8617-hälytysjärjestelmien tuessa ja toiminnassa.

  • Päivitetty

Teknologinen kehitys ja vaatimukset kasvavat nykyään nopeasti. Tämä koskee myös EM8615- ja EM8617-hälytysjärjestelmien alustoja. Nämä alustat eivät enää täytä vaatimuksia, eikä niitä ole valitettavasti mahdollista päivittää. Siksi meidän oli päätettävä lopettaa näiden alustojen tuki.
Huhtikuun 1. päivästä 2022 alkaen palvelimet, jotka kommunikoivat EM8615- ja EM8617-järjestelmien kanssa, poistetaan käytöstä vaiheittain. Jos sinulla on useita hälytysjärjestelmiä, voi käydä niin, että yksi hälytysjärjestelmä on edelleen täysin toimintakunnossa, kun taas toisen hälytysjärjestelmän toiminnot ovat rajoitettuja. Palvelimien sammuttaminen vaikuttaa hälytysjärjestelmien toimintaan. Siitä hetkestä lähtien push-viestejä ei enää lähetetä. Lisäksi kuhunkin järjestelmään sovelletaan muita rajoituksia.


EM8615
Hälytysjärjestelmää voidaan käyttää kauko-ohjauksen tai tekstiviestikomentojen avulla. EM8615 ei toimi sovelluksen kautta. Lisävarusteiden lisääminen on edelleen mahdollista tukiaseman kautta. Käyttö puhelimella on mahdollista vain tekstiviestikomentojen kautta. Hälytysilmoitukset (push-viestit) puhelimessa eivät enää toimi.


EM8617
Hälyttimen käyttö ja käyttäminen on edelleen mahdollista. Tämä ei ole mahdollista OV2-sovelluksella, vain kaukosäätimen kautta. Uusia lisävarusteita ei voi lisätä tai poistaa. Tärkeää: älä palauta hälytintä tehdasasetuksiin! Hälytysilmoitukset (push-viestit) puhelimessa eivät enää toimi.

Huomaa, että EM8615 ja OV2 Alarm iOS- ja Android-sovelluksia ei enää tueta. Sovelluksiin ja hälytysjärjestelmiin ei tule enää päivityksiä.