VIGTIGT: Ændring i understøttelse og drift af EM8615- og EM8617-alarmsystemerne

  • Opdateret

I dag stiger den teknologiske udvikling og kravene hurtigt. Dette gælder også for platformene for EM8615- og EM8617-alarmsystemerne. Disse platforme opfylder ikke længere kravene, og det er desværre ikke muligt at opgradere dem. Derfor har vi måttet beslutte at ophøre med at støtte disse platforme.
Fra den 1. april 2022 vil de servere, der kommunikerer med EM8615 og EM8617, blive deaktiveret i etaper. Det kan forekomme, at hvis du har flere alarmsystemer, kan det ene alarmsystem stadig være fuldt funktionsdygtigt, mens det andet alarmsystem har begrænset funktionalitet. Nedlukning af serverne vil påvirke driften af alarmsystemerne. Fra det øjeblik vil push-meddelelser ikke længere blive sendt. Desuden vil andre begrænsninger gælde for hvert system.


EM8615
Alarmsystemet kan bruges via fjernbetjening eller SMS-kommandoer. EM8615 vil ikke fungere via appen. Tilføjelse af tilbehør er stadig muligt via basestationen. Betjening via telefonen vil kun være mulig via SMS-kommandoer. Alarmmeddelelser (push-beskeder) på telefonen vil ikke længere fungere.


EM8617
Det er stadig muligt at betjene og bruge alarmen. Dette er ikke muligt med OV2-appen, kun via fjernbetjeningen. Der kan ikke tilføjes eller fjernes nyt tilbehør. Vigtigt: Nulstil ikke alarmen til dens fabriksindstillinger! Alarmnotifikationer (push-meddelelser) på telefonen fungerer ikke længere.

Bemærk venligst, at EM8615 og OV2 Alarm iOS- og Android-apps til iOS og Android ikke længere understøttes. Der vil ikke blive foretaget flere opdateringer til apps og alarmsystemer.