EM8617 How many sensors and remote controls can be registered on the alarm system?

  • Opdateret
Denne artikel findes ikke på dit sprog. Det originale kildesprog er vist nedenfor.

10 x Remote controls

50 x Sensors