EM8617 Is it possible to connect wired sensors?

  • Opdateret
Denne artikel findes ikke på dit sprog. Det originale kildesprog er vist nedenfor.

No it is not possible to connect wired sensors to the EM8617.