EM6325 The webpage of the camera, Alarm settings , Enable/Change Sound detection settings

  • Opdateret
Denne artikel findes ikke på dit sprog. Det originale kildesprog er vist nedenfor.

Enable and set the sensitivity to trigger an alarm event based on sound.