EM6325 CamLine Pro PC software, Pan/Tilt

  • Opdateret
Denne artikel findes ikke på dit sprog. Det originale kildesprog er vist nedenfor.

Here you can set the Pan/Tilt: boot pre-set, Speed and the amount of cruise cycles.

EM63XX_PC_CamLine_Pro_instellingen_pan_tilt_UK.png