EM6331 The webpage of the camera, Live video

  • Opdateret
Denne artikel findes ikke på dit sprog. Det originale kildesprog er vist nedenfor.

 

EM63XX_Live_video_UK.png

Note ! : The menu options are the same as the settings menu of the PC software except for FTP service settings and Maintenance.