EM6331 The webpage of the camera, selection screen

  • Opdateret
Denne artikel findes ikke på dit sprog. Det originale kildesprog er vist nedenfor.

When you have logged into the web interface by using username and password, the below screen appears.

Before firmware versie V11.4.8.1.5-20181120:

EM63XX_inloggen_webinterface_keuzescherm.png

After firmware versie V11.4.8.1.5-20181120:

EM63XX_inloggen_webinterface_keuzescherm_na_fw.png