EM6360 CamLine Pro PC software, alarm settings

  • Opdateret
Denne artikel findes ikke på dit sprog. Det originale kildesprog er vist nedenfor.

Change the settings and events on an alarm event and press “ApplyEM63XX_PC_CamLine_Pro_alaminstellingen.png