EM8610 How am I able to un-pair the EM8670 from the EM8610 alarm panel?

  • Opdateret
Denne artikel findes ikke på dit sprog. Det originale kildesprog er vist nedenfor.

Press and hold the "learn" button for about 7 seconds, when hearing an confirmation beep sound, the EM8670 has been unpaired.