EM8617 How many sensors and remote controls can be registered on the alarm system?

  • Aktualizováno
Tento článek není k dispozici ve vašem jazyce. Níže je uveden původní zdrojový jazyk.

10 x Remote controls

50 x Sensors