EM8617 Is the APP also available for smartphones with Windows ?

  • Aktualizováno
Tento článek není k dispozici ve vašem jazyce. Níže je uveden původní zdrojový jazyk.

No, the App is only suitable for Android and iOS.