EM8617 Does the alarm sent out a message when the communication with a sensor is lost ?

  • Aktualizováno
Tento článek není k dispozici ve vašem jazyce. Níže je uveden původní zdrojový jazyk.

No, the alarm system only sends a message in case of the following events: alarm, tamper alarm, power outage or low battery level (if supported by sensor).