EM8617 Is it possible to connect wired sensors?

  • Aktualizováno
Tento článek není k dispozici ve vašem jazyce. Níže je uveden původní zdrojový jazyk.

No it is not possible to connect wired sensors to the EM8617.