EM8610 Can I check on the EM8622 whether the alarm panel is turned on?

  • Aktualizováno
Tento článek není k dispozici ve vašem jazyce. Níže je uveden původní zdrojový jazyk.

This is only possible by requesting it through SMS function, the EM8622 does not have an indicator for the status of the alarm.